2% Postup pre fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie v roku 2017

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti, alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Údaje o našej organizácie nájdete v kontaktoch

3.V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poskytne až v roku 2018.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup pre zamestnancov            Postup pre fyzické osoby             Postup pre právnické osoby

Facebook Comments