2% Postup pre zamestnancov

Postup na poukázanie 2% – 3% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov v roku 2017

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia napíšete dátum zaplatenia dane z riadku 05 do vyhlásenia (kolónka 14) a doplníme nasledovne:

•do kolónky 12 napíšeme výšku zaplatenej dane (tiež vypíšeme z potvrdenia)

2% z Vašej zaplatenej dane je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom. Pre ľahšie rátanie použite kalkulačku: zaplatená daň – 98% = výsledná suma 2%  ak nemáte poruke kalkulačku tak zaplatená daň deleno 100 x 2 = výsledná suma 2%

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie 

4. naše vypisovať nemusíte, sú vo vyhlásení už vyplnené

5. Vo vyhlásení poprosíme zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie.  Budeme sa Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám však informácie o Vašom rozhodnutí poukázať 2% poskytne až v roku 2018.

6. Obe tieto tlačivá ( vyhlásenie a potvrdenie), doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Ak ste poukázali 3% z dane, musíte k tlačivám pripojiť i potvrdenie o odpracovaní 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Postup pre zamestnancov            Postup pre fyzické osoby             Postup pre právnické osoby