Darujte nám 2 % Údaje potrebné na poukázanie 2 % organizácii Jaskyniari Plavecké Podhradie: Obchodné meno/názov: Jaskyniari Plavecké Podhradie Právna forma: Občianské združenie  IČO: 37928821 Adresa/sídlo: Plavecké Podhradie 284, 90636 Plavecké Podhradie Dokumenty k stiahnutiu:       Vyhlásenie na 2% z daní                  Potvrdenie na 2% z daní  …