V úbočí severnej vetvy predstavovanej hradným bralom Plaveckého hradu sa skrýva vchod do Plaveckej jaskyne. História siaha do roku 1790, keď sa v súvislosti s objavom spomína neznámy pastier. Bola to prvá sprístupnená jaskyňa , ktorú nájomníci Palfyovského panstva mohli využívať využívali i ako sklad.

V roku 1982 sa po veľkom úsilí podarilo preniknúť do nových priestorov jaskyne, kde sa nachádza pekná sintrová výzdoba. Jaskyňa vznikla v strmo uklonených strednotriasových vápencoch chočského príkrovu na puklinách, ale i vrstevnatých plochách. Pre vznik jaskynných priestorov bola určujúca tektonika, ktorá spolu s činnosťou atmosférickej vody podmienila existenciu labyrintu jaskynných chodieb.


 

17.1.2006
..tak ako každý rok začíname novým objavom, tento rok nezostáva výnimkou. Tento deň sa podarilo Marcelovi Hubekovi preniknúť do nových priestorov. Konečne sme o niečo bližšie ku jaskyni PP2.
Nové priestory sa nachádzajú v staršej časti jaskyne zvanú tiež ako „tobogan“ alebo „šmykľavka“. Do priestorov vnikáme plazivkou a následným voľným lezením v cca 6 m studni. Na ľavo sa dostávame do kaverny plnej brčiek. Za kavernou sa cesta rozdvojuje do dómu a k meandrom…
Všetky priestory sú odeté do bieleho závoja z mäkkého bieleho sintra. Je nádherné si predstaviť, že celá jaskyňa mala kedysi dávno takúto dušu.
Celkovo je tam okolo 100m nových priestorov a nové možnosti postupov a tak máme tohto ročný plán opäť splnený 🙂


 

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: