2% Postup pre fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie v roku 2021

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. 

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti, alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Údaje o našej organizácie nájdete v kontaktoch

3. Vo vyhlásení poprosíme zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie.  Budeme sa Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám však informácie o Vašom rozhodnutí poukázať 2% poskytne až v roku 2023

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup pre zamestnancov            Postup pre fyzické osoby             Postup pre právnické osoby

Facebook Comments