Category: Lokality

PP2

Od roku 1975 sa členovia OS Plavecké podhradie postupne pokúšali preniknúť do nových priestorov. S veľkou drinou vyčistili priepasťovitý vchod, no viac sa im nedarilo…Za pomoci speleo klubu Bratislava (a kohože iného, veď je to hnací motor niektorých našich členov), sa vyťažilo nespočetné množstvo sutín, vybudovali sa dve lanovky a navláčilo sa množstvo lešenárskych rúr,…


jaskyňa Pri kríži

Jaskyňa Pri kríži je lahôdka pre jaskyniarov, no niekto by ju nazval ako jaskyniarske wasabi. Puklinový charakter plaziviek, na niektorých miestach poznačený vodnou eróziou, je nezabudnuteľný pre svoj priam šokujúci priebeh. V roku 1986 sa OS Bratislava pokúsila čiastočne zamerať lokalitu. V súčasnosti má jaskyňa 114m s deniveláciou -24m.. V blízkom okolí jaskyne sa nachádza…


Jaskyňa Tmavá skala

Jaskyňa Tmavá skala sa nachádza východne od Deravej skaly, na strmom svahu Mokrej doliny. Je to vrstevnato-riečna jaskyňa s dĺžkou 40m. Formovala ju striedavo korózia, erózia, mechanické zvetrávanie a vyplňovanie. Jaskyňa je významnou archeologickou a v súčasnosti aj chiropterologickou lokalitou…toľko stojí na informačnej tabuly v doline pri asfaltovej ceste, ktorú vandali občas vytrhnú…    V…


Ľubošova jaskyňa

Jaskyňa je jedna z maličkého množstva jaskýň riečneho charakteru. Jaskyňa sa ťažšie hľadá a kto tam ešte nebol, tak ju na 100% na prvý krát nenájde. Jaskyňa je rozdelená na dve časti a to na suchú, ktorá smeruje dole súbežne s masívom a mokrú, ktorá smeruje do masívu. Mokrá časť je plazivka v ktorej je…


Hubekova jaskyňa

Objav tejto lokality je datovaný na deň 11.2.2001 a návrat k lokalite sa konal už na jar 12.4.2001 kedy sa Marcel, Peter Hubekovci rozhodli sprístupniť vchod. Keďže bola práca náročná prišiel im na pomoc i Jiří Audy. Jaskyňa začala meniť svoj tvar a smerom do masívu sa objavil 40cm voľný strop, no ostatné naplaveniny bolo…


Dzeravá skala

Jaskyňa Dzeravá skala bola od praveku osídľovaná a tak na tomto mieste prebiehajú archeologické výskumy. Dzeravá skala bola do nedávna naozaj iba deravá skala, kde chodilo množstvo ľudí obdivovať obriu klenbu alebo sem chodievali bivakovať trampi. Na lokalite sa nikdy nepracovalo a pravdepodobne pre výskum ani pracovať nebude. Tento týždeň sa však všetko zmenilo. Koncom…


Kabele

Jaskyňa riečneho pôvodu, no je zväčša vyplnená kvartérnymi sedimentmi. Jaskyňa je významná nálezom kremencových okruhliakov a po jej celej dĺžke (48m) je možné sledovať erózne tvary jej priestorov. Jaskyňa vraj dostala názov podľa rozprávania starších obyvateľov Pl. Podhradia, ktorí tvrdili, že by v tej jaskyni mali byť ukryté dve kabele zlata. Či už ide o…


Roštúnska priepasť

Na južnom úbočí masívu Veľkej Vápennej vo výške 648m n/m sa nachádza Roštúnska priepasť. Priestory jaskyne sú veľmi rútivé, sekundárna výplň je skromná, na exponovaných miestach je však zachovalá a veľmi pekná. Vchod do priepasti je miestnym obyvateľom známy už dávnejšie, no nebezpečný prístup mnohých zvedavcov odradil od návštev. Priepasť má dĺžku 300m a hĺbku…


jaskyna na Bubne

Jaskyňa na Bubne sa nachádza 250m od  miestneho cintorína v nadmorskej výške cca 350m n/m. V minulosti bola navštevovaná hlavne deťmi, ktoré tam hrávali karty (vlastná skúsenosť miestneho jaskyniara :)).  Lokalitu sa v deväťdesiatych rokoch, počas jednej akcie  podarilo predĺžiť a tak preniknúť do kaverny o rozmeroch 5x4m. Po ďalších neúspešných pokusoch o prienik bola…


Pohanská j.

Vrchol Pohanskej je v nadmorskej výške 495m a pre jaskyniarov je príťažlivý bohatým výskytom krasových javov. História závrtu siaha až do doby hallštatskej, keď plošinový vrchol osídlili Kelti, ktorí si tu vybudovali hradisko-opidium, ktoré patrí medzi najstaršie na Slovensku.  Na tejto lokalite sa pracovalo od šesťdesiatich rokov. Pribúdali akcie na akciu a postupne pribúdaním hĺbkových…