2% Postup pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% – 2% pre právnické osoby v roku 2021

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie.

a) Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022  NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

b) Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022  DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

Ak ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. 

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Údaje o našej organizácií nájdete v kontaktoch

3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov do našej organizácie Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám môcť poďakovať. 

Postup pre zamestnancov            Postup pre fyzické osoby             Postup pre právnické osoby

Facebook Comments