Vrchol Pohanskej je v nadmorskej výške 495m a pre jaskyniarov je príťažlivý bohatým výskytom krasových javov.

História závrtu siaha až do doby hallštatskej, keď plošinový vrchol osídlili Kelti, ktorí si tu vybudovali hradisko-opidium, ktoré patrí medzi najstaršie na Slovensku. 

Na tejto lokalite sa pracovalo od šesťdesiatich rokov. Pribúdali akcie na akciu a postupne pribúdaním hĺbkových metrov sondy v závrte bola lákavejšia z akcie na akciu. Postupne sa spomedzi sute začal predierať prievan, ktorý v zimnom období pri teplote -2 stupne zistila teplota 8stupňov a takmer 95% vlhkosť.

Pri kopaní pribúdali nielen hĺbkové metre, ale i archeologické nálezy, ktoré boli spojené s keltským opidiom (tkáčske závažie, bronzová ihlica, spona do vlasov, sekera…).

Po roku 1986 sa lokalita opustila a až do roku 1992 závrt znova ožíva ďalšími lešenárskymi rúrami a pažnicami. Roku 1993 v dňoch 1-5 júla bolo v rámci 18 stretnutia malokarpatských jaskyniarov, bola zorganizovaná veľká akcia na tejto lokalite. Zúčastnilo sa jej vyše 30 jaskyniarov, ktorí sa svojím úsilím pričinili o zlom v priebehu dlhoročných prác.
Dňa 3.7.1993 sa počas rannej smeny (striedalo sa v dvoch pracovných smenách), objavil otvor o rozmeroch 30x40cm – Pohanská sa otvorila !

Pohanská má 90m do dĺžky a klesá do hĺbky -25m. Na tejto lokalite sa práce po roku 1994 pozastavili no dúfame, že sa ku tejto „takmer 40 ročnej robote“ vrátime a budeme ju korunovať „veľkým“ objavom. Veríme, že naše úsilie bude zasa v blízkej budúcnosti odmenené…

Všetko poďakovanie musíme adresovať do Bratislavy za pomoc pri prácach na tejto jaskyni.

pohanska mapa2 pohanska mapa pohanska kras
30.1.2005

Vypravili sme sa na exkurznú návštevu do našej jaskyne Pohanská a musím konštatovať, že patrí medzi naše najhoršie ak nie najškaredšie jaskyne čo sa týka nielen výzdoby, ktorá sa tu vôbec nenachádza, ale aj kvôli jej závalom na závale. I keď to tak podľa mapy nevyzerá , ale je to hotové bludisko. Kameň na kameni a medzi nimi plazivky, prielezy či podlezy… Naozaj človek čaká viac a až to uvidí, tak ho to sklame. Vôbec sa nečudujem, že sa na lokalite už roky nepracuje, ale človek nikdy nevie… Možno naozaj raz pustí a budeme sa všetci čudovať čo sa tu nájde, pretože lokalita sa nachádza na vrchu Pohanská, kde bolo Keltské Opidum a v závrte mali výdrevu. Nik nevie načo tento závrt používali. Či slúžil ako obetná jama či sa dostali dakde do podzemia a mali tam sklad…

Lokalitu nebudeme uprednostňovať, no za pokus stojí puklina neďaleko závrtu z ktorej sa intenzívne parí, no nesľubujeme si od nej veľa. Možno sem niekedy v letných mesiacoch prídeme a pokúsime sa ju rozšíriť

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: