Jaskyňa Tmavá skala

sa nachádza východne od Deravej skaly, na strmom svahu Mokrej doliny. Je to vrstevnato-riečna jaskyňa s dĺžkou 40m. Formovala ju striedavo korózia, erózia, mechanické zvetrávanie a vyplňovanie. Jaskyňa je významnou archeologickou a v súčasnosti aj chiropterologickou lokalitou…toľko stojí na informačnej tabuly v doline pri asfaltovej ceste, ktorú vandali občas vytrhnú…

  vyver_tmava_024_800

V jaskyni sa objavili nálezy dokumentujúce osídlenie v paleolite a osteologický materiál pleistocénnej fauny (bŕŕŕ, je to tu samá odborná terminológia). Tmavá skala je celá „prešpikovaná“ kosťami jaskynného medveďa, ktoré nám nepriamo strpčovali, znepríjemňovali až bránili v plynulej práci na tejto lokalite. Ide o „hľadačov pokladu“, ktorých nezastaví ani oceľový uzáver. V minulosti jaskyniari odkryli ďalšie priestory jaskyne, no hľadači „preosiali“ vykopanú zeminu späť a tak zasypali všetko čo jaskyniari vykopali. Znechutený jaskyniari preto lokalitu na pár rokov opustili.

Dnes sa na lokalite opäť pracuje.vyver_tmava_010_800

Pravdepodobne sa dostaneme do väčšieho systému, čo je len otázka času. Je tiež možné, že sa dostaneme do systému, ktorý je spojený s nižšie položeným výverom…


mapa tmava skalatmava skala sedimentacia

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: