„Plavecký  kras – stála expozícia“

..je verejnoprospešný projekt OZ, ktorého účelom je podpora rozvoja cestovného ruchu, ochrany prírody, zachovania a rozvíjania historického a kultúrneho dedičstva v obci Plavecké Podhradie.
Plavecký kras je jedno z turisticky najhodnotnejších území Malých Karpát. klubRozprestiera sa v katastroch viacerých obcí. Okrem prírodných pozoruhodností sa na území Plaveckého krasu nachádza viacero historicky zaujímavých pamiatok – zrúcanina Plaveckého hradu z 13. storočia, bývalé keltské hradisko Pohanská, Pálfyovský kaštieľ(v súčasnosti využívaný ako archív MV SR), pozostatky stredovekého kláštora na Pohanskej, Plavecká jaskyňa ako prvá sprístupnená jaskyňa v Rakúsko – Uhorskej monarchii, jaskyňa Deravá skala v Plaveckom Mikuláši  a jaskyňa Pec v Plaveckom Podhradí známe svojím osídlením už v dobe kamennej, atď.

Zámerom projektu „Plavecký kras – stála expozícia“ je vytvoriť jedinečnú stálu expozíciu, ktorá bude venovaná histórii obce Plavecké Podhradie a jej blízkemu okoliu, histórii a súčasnému stavu jaskyniarskeho výskumu v Plaveckom krase, ochrane prírody a propagácii cestovného ruchu v našom regióne. Naše OZ chce pútavým spôsobom prezentovať verejnosti všetky zaujímavosti, týkajúce sa obce a blízkeho okolia.

Úspešná realizácia I. etapy projektu v roku 2015 s finančnou dotáciou získanou od BSK a peňažným darom od firmy CRH Rohožník vytvorila vhodné podmienky pre realizáciu rekonštrukčných prác v rámci II. etapy. Naše OZ chce pri realizácii projektu úzko spolupracovať so štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy na úrovni obce a BSK. Plánujeme spoluprácu so Správou slovenských jaskýň, Múzeom slovenského krasu a ochrany prírody, Slovenským národným múzeom, regionálnymi múzeami v Malackách a v Skalici. Úspešná realizácia celého projektu by mohla v budúcnosti vyústiť do zriadenia „regionálneho múzea“, ktorého úlohou by bolo sprístupňovať a prezentovať bohatú históriu, kultúru a prírodné krásy regiónu obcí združených v MAS Podhoran.

 

[huge_it_maps id=“1″]

 

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: